Penafian Perundangan

Penafian Perundangan

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan makluman umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh “Iteration.info Sàrl”, dan walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat tersebut adalah terkini dan benar, pihak kami tidak membuat sebarang bentuk gambaran atau jaminan, sama ada secara bertulis atau tersirat, berkenaan kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian, atau kesediaan dari segi laman web, atau maklumat-maklumat, produk-produk, servis-servis, atau grafik berkenaan yang terdapat pada laman web untuk sebarang tujuan sekali pun. Oleh itu, sebarang sandaran yang anda letakkan terhadap maklumat tersebut adalah sepenuhnya di atas risiko anda sendiri.

Pihak kami tidak akan sekali-kali menanggung sebarang kerugian atau kerosakan termasuk namun tidak terhad kepada, kerugian atau kerosakan secara tidak langsung atau natijah, atau sebarang kerugian atau kerosakan apa pun akibat kehilangan data atau keuntungan disebabkan oleh, atau berhubungan dengan penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini anda boleh membuat pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan “Iteration.info Sàrl”. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman-laman tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan melalui laman-laman tersebut.

Segala daya usaha dilakukan bagi memastikan laman web ini berfungsi dengan lancar. Namun, pihak “Iteration.info Sàrl” tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi kehilangan capaian sementara laman web ini akibat masalah teknikal melangkaui kawalan pihak kami.